4 ETAPES

UNA SOLA ESCOLAEl nostre centre imparteix els estudis que van des d’Educació infantil fins a 2n de Batxillerat en un sol edifici. La idea és no només compartir espais sinó també una identitat col·lectiva. Volem fomentar el sentit de pertinència al Col·legi Virolai. Configurar-nos com una sola escola. On la corresponsabilitat entre tot l’alumnat i les activitats de caràcter transversal entre etapes són un element fonamental.Amb aquest objectiu cada curs engeguem un Fil Conductor comú i general per a totes les etapes. A partir d’aquest fil conductor es busca motivar a l’alumnat i que siguin actors principals de les activitats i del dia a dia del centre. S’han d’interessar pel que passa a la seva etapa i a les dels altres companys. Mitjançant aquesta acció conjunta el nostre alumnat explora les realitats paral·leles amb les que conviu i elaboren un constructe compartit que els identifica amb la globalitat del Col·legi Virolai.Molt exemplificador en aquest sentit va ser el Fil Conductor que va articular totes les activitats del curs 2016-17: “VAdaVinci”.En conclusió:


QUATRE ETAPES UNA SOLA ESCOLA

.