Oferta Educativa.

Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria.

Per accedir a l'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria, els alumnes han d'haver finalitzat l'Educaciˇ PrimÓria.


L'educaciˇ secundÓria obligat˛ria s'organitza en diferents matŔries al llarg de quatre cursos. Els tres primers sˇn comuns i el quart curs tÚ complementÓriament carÓcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integraciˇ a la vida laboral.


CaracterÝstiques de l'etapa


Funcionament (Desdoblamets - docŔncia compartida).


Igual que a l'Educaciˇ PrimÓria en aquesta etapa les Órees intrumentals (Llengua Catalana, MatemÓtiques i Llengua anglesa) estan desdoblades. ╔s a dir, dos docents per a cada grup. Aquesta organitzaciˇ permet donar una major atenciˇ a la diversitat del nostre alumnat.


Desenvolupament personal.


En aquesta etapa, a mÚs de continuar els aprenentatges instrumentals de l'Educaciˇ PrimÓria, que comporten la progressiva adquisiciˇ de les competŔncies bÓsiques, s'inicia als alumnes en altres camps del saber i s'aprofundeixen les Órees fonamentals d'acord amb l'edat i la capacitat. En definitiva, al final de l'etapa, tots els alumnes han de posseir aquelles capacitats que els permetin assumir la adquisiciˇ progressiva de coneixements i l'exercici de les actuacions pr˛pies d'una vida personal responsable individualment i social.


>