Sites de Grups

Sites de Grups

Google Sites del Col·legi Virolai.


Aquest és un espai on trobareu els diferents webs desenvolupats pels docents del centre. Aquests sites són un pas més dins del projecte d'implantació de les noves tecnologies de la informació a la nostra escola i que es concreta sota la nomenclatura del Virolai 2.0.


Aquests Sites són el resultat de la Formació Interna en Centre (FIC) realitzada entre el professorat del Virolai el curs passat. Aquesta modalitat de formació es basa en el principi de formació entre iguals. És a dir, formació pels professors duta a terme pels mateixos professors.


Aquests espais tenen com a objectiu principal donar visibilitat a totes les activitats que es porten a terme en el dia a dia a les aules del Col•legi Virolai. Són un espai on trobar informació, activitats i recursos relacionats amb la dinŕmica del nostre centre.


Site Educació Infantil

Educació Infantil

Accés al Site d'Educació Inantil

Cicle Inicial

El Cicle Inicial

Accés al site de cicle inicial.

Site de Cicle Inicial

El Cicle Mitjà.

Accés al site de Cicle Mitjà

Cicle Superior

El Cicle Superior

Accés al site de Cicle Superior.

Web de Secund&agraveria

Web de Secundària

Accés als Sites d'Educació Secundària.